۱۳۹۸ يکشنبه ۴ اسفند
برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار رفرنس نویسی زوترو Zotero  جهت کتابداران دانشگاه


در راستای آموزش کتابداران شاغل در واحدهای تابعه دانشگاه، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه در روز چهار شنبه 97/12/15 از ساعت 8 الی 12 در محل سایت کتابخانه مرکزی با حضورحدود 20 نفر از کتابداران اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار زوترو نمود.