۱۳۹۸ يکشنبه ۴ اسفند

جديدترين مقادير شاخص تأثير (Impact Factor)

 

 

جديدترين مقادير شاخص تأثير (Impact Factor) مجلات مجموعه Web of Science از سوی موسسه Clarivate Analytics منتشر شده است. بر پایه ویرایش 2018 " جی . سی . آر" (گزارش استنادی نشریه ها) که در ژوئن 2019 منتشر شده است 36 نشریه ایرانی "ضریب تاثیر" گرفته اند.

پژوهشگران می توانند با مراجعه به بانک اطلاعاتی Journal Scitation Report  در پایگاه استنادی  Web Of Science از جديدترين شاخص هاي تأثير ژورنال هاي حوزه تخصصي مورد علاقه خود مطلع شوند  بالاترین IF  مربوط به مجله ی CA-Cancer journal for clinicians  با ایمپکت  679/223است. از بین مجلات ایرانی، مجله International Journal of Health Policy and Management  ایمپکت 485/4 را کسب نموده است.


https://jcr.clarivate.com