۱۳۹۸ يکشنبه ۴ اسفند

 

با هدف ارتقای سواد اطلاعاتی و مهارتهای کتابداران و اعضاء هیات علمی و محققان و کارشناسان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه، کارگاه جستجو پیشرفته در پایگاههای اطلاعاتی Web of Science و سامانه های نظام نوین اطلاعات پژوهشی پزشکی ایران (نوپا) در تاریخ دوشنبه 98/6/25 توسط کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه با همکاری گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی در محل سایت کتابخانه مرکزی،برگزار گردید .