۱۳۹۸ يکشنبه ۴ اسفند

 

با هدف ارتقای سواد اطلاعاتی و مهارتهای کتابداران و اعضاء هیات علمی و محققان و کارشناسان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه، توسط کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد  با همکاری گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، کارگاه جستجو پیشرفته در پایگاههای اطلاعاتی Scopus و بانک اطلاعاتی Science Direct در تاریخ سه شنبه 98/6/98 در محل سایت کتابخانه مرکزی برگزار گردید .