۱۳۹۸ يکشنبه ۴ اسفند

قابل توجه کلیه اعضا محترم هئیت علمی 

کارگاه آموزشی " نحوه ایجاد پروفایل در معروفترین سامانه های پژوهشی : ResearchGate , Publons , Google Scholar , Scopus ID , ORCID و ... " در راستای بهینه کردن سامانه علم سنجی اعضاء هیئت علمی در روز چهارشنبه مورخ 1398/10/11 از ساعت 8:30 الی 11:30 در محل سایت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه برگزار می گردد.