۱۳۹۸ يکشنبه ۴ اسفند

 

برگزاری کارگاه آموزشی

"شناخت سرقت علمی و راهکارهای پیشگیری از آن"

 

 

ویژه اعضاء هیات علمی و کتابداران

 

زمان: سه شنبه 98/10/24 از ساعت 8:30 تا10:30

 

محل برگزاری : دانشکده پزشکی، سایت کتابخانه مرکزی

 

به دلیل محدودیت ظرفیت کارگاه اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام کنند

شماره تماس 4-33257660 داخلی389