۱۳۹۸ يکشنبه ۴ اسفند
دسترسی به پایگاه اطلاعاتی Pubmed
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ آذر
دسترسی به پایگاه اطلاعاتی Pubmed
دسترسی به پایگاه اطلاعاتی Pubmed
تغییر آدرس پایگاه اطلاعاتی Web of Science
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۴ مهر
دسترسی به پایگاه اطلاعاتی web of science
تغییر آدرس پایگاه اطلاعاتی Web of Science
اعلام تاریخ برگزاری سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران
۱۳۹۸ سه شنبه ۹ مهر
سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران ۲۶ فروردین تا ۵ اردیبهشت ۹۹ برگزار می شود
اعلام تاریخ برگزاری سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران
کارگاه جستجو پیشرفته در پایگاه Scopus و بانک اطلاعاتی Science Direct
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۷ شهريور
برگزاری کارگاه
کارگاه جستجو پیشرفته در پایگاه Scopus و بانک اطلاعاتی Science Direct
کارگاه جستجو پیشرفته در پایگاه های اطلاعاتی Web of Science و سامانه نوپا
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور
برگزاری کارگاه آموزشی
کارگاه جستجو پیشرفته در پایگاه های اطلاعاتی Web of Science و سامانه نوپا
برگزاری کارگاه جستجوی پیشرفته در پایگاه های اطلاعاتی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۰ شهريور
به استحضار می رساند با هدف ارتقای سواد اطلاعاتی و مهارتهای کتابداران....
برگزاری کارگاه جستجوی پیشرفته در پایگاه های اطلاعاتی
اختلال در سامانه SCOPUS و Clinical key
۱۳۹۸ شنبه ۱۲ مرداد
اختلال در سامانه SCOPUS
اختلال در سامانه SCOPUS و Clinical key
تعطیلی شیفت عصر کتابخانه مرکزی
۱۳۹۸ شنبه ۱۲ مرداد
تعطیلی شیفت عصر کتابخانه مرکزی
تعطیلی شیفت عصر کتابخانه مرکزی
جديدترين مقادير شاخص تأثير (Impact Factor)
۱۳۹۸ سه شنبه ۴ تير
جديدترين مقادير شاخص تأثير (Impact Factor) مجلات مجموعه Web of Science از سوی موسسه Clarivate Analytics منتشر شده است.
جديدترين مقادير شاخص تأثير (Impact Factor)
برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار رفرنس نویسی زوترو Zotero جهت کتابداران دانشگاه
۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۵ اسفند
برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار رفرنس نویسی زوترو Zotero جهت کتابداران دانشگاه
برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار رفرنس نویسی زوترو Zotero  جهت کتابداران دانشگاه