۱۴۰۰ يکشنبه ۲۲ فروردين
دریافت گواهی شرکت در وبینارهای کتابخانه مرکزی
۱۳۹۹ شنبه ۲۲ آذر
دریافت گواهی شرکت در وبینارهای کتابخانه مرکزی
دریافت گواهی شرکت در وبینارهای کتابخانه مرکزی
16 آذر روز دانشجو مبارک
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۶ آذر
16 آذر روز دانشجو مبارک
16 آذر روز دانشجو مبارک
دسترسی مستقیم به PubMed
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۰ آذر
دسترسی مستقیم به PubMed
دسترسی مستقیم به PubMed
وبینارهای آذرماه کتابخانه مرکزی
۱۳۹۹ يکشنبه ۲ آذر
وبینارهای آذرماه کتابخانه مرکزی
وبینارهای آذرماه کتابخانه مرکزی
دسترسی فعلی به پابمد از طریق اینترنت موبایل
۱۳۹۹ شنبه ۱ آذر
دسترسی فعلی به پابمد از طریق اینترنت موبایل
دسترسی فعلی به پابمد از طریق اینترنت موبایل
ارائه خدمات غیر حضوری کتابخانه مرکزی به مراجعان
۱۳۹۹ شنبه ۱ آذر
ارائه خدمات غیر حضوری کتابخانه مرکزی به مراجعان
ارائه خدمات غیر حضوری کتابخانه مرکزی به مراجعان
هفته کتاب و کتابخوانی و روز کتابدار
۱۳۹۹ جمعه ۲۳ آبان
هفته کتاب و کتابخوانی و روز کتابدار
هفته کتاب و کتابخوانی و روز کتابدار
اعلام رتبه بندی موضوعی تایمز 2021
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۴ آبان
اعلام رتبه بندی موضوعی تایمز 2012
اعلام رتبه بندی موضوعی تایمز 2021
وبینارهای آموزشی فصل پاییز کتابخانه مرکزی
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۲ آبان
وبینارهای آموزشی فصل پاییز کتابخانه مرکزی
وبینارهای آموزشی فصل پاییز کتابخانه مرکزی
راهنمای تحویل CD پایان نامه به کتابخانه مرکزی
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۲ آبان
راهنمای تحویل CD پایان نامه به کتابخانه مرکزی
راهنمای تحویل CD پایان نامه به کتابخانه مرکزی