۱۳۹۸ يکشنبه ۴ اسفند
برگزاری کارگاه مندلی در کتابخانه مرکزی
۱۳۹۷ يکشنبه ۱۲ اسفند
برگزاری کارگاه مندلی در کتابخانه مرکزی
برگزاری کارگاه مندلی در کتابخانه مرکزی
برگزاری کارگاه ویژه کتابداران
۱۳۹۷ شنبه ۱۱ اسفند
برگزاری کارگاه ویژه کتابداران
برگزاری کارگاه ویژه کتابداران
برگزاری جلسه قصه گویی برای کودکان بستری در بیمارستان افضلی پور
۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۷ بهمن
برگزاری جلسه قصه گویی برای کودکان بستری در بیمارستان افضلی پور
برگزاری جلسه قصه گویی برای کودکان بستری در بیمارستان افضلی پور
قابل توجه کلیه مراجعین کتابخانه مرکزی
۱۳۹۷ سه شنبه ۱۸ دي
قابل توجه کلیه مراجعین کتابخانه مرکزی
قابل توجه کلیه مراجعین کتابخانه مرکزی
تغییر آدرس اینترنتی سایت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
۱۳۹۷ چهارشنبه ۵ دي
تغییر آدرس اینترنتی سایت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد به centlib.kmu.ac.ir
تغییر آدرس اینترنتی سایت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
زمان برگزاری سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران- اردیبهشت 98
۱۳۹۷ چهارشنبه ۵ دي
زمان برگزاری سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
زمان برگزاری سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران- اردیبهشت 98
چهارمین کنگره سالانه متخصصان علوم اطلاعات
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۱ آبان
چهارمین کنگره سالانه متخصصان علوم اطلاعات
چهارمین کنگره سالانه متخصصان علوم اطلاعات
دومین همایش ملی کتابداران پزشکی و اطلاعات سلامت
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۱ آبان
دومین همایش ملی کتابداران پزشکی و اطلاعات سلامت
دومین همایش ملی کتابداران پزشکی و اطلاعات سلامت
گزارش برگزاری نمایشگاه کتابهای لاتین خریداری شده کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه
۱۳۹۷ شنبه ۲۸ مهر
گزارش برگزاری نمایشگاه کتابهای لاتین خریداری شده کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه
گزارش برگزاری نمایشگاه کتابهای لاتین خریداری شده کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه
دسترسی به پایگاه اطلاعات بالینی UptoDate
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۲ مهر
دسترسی به پایگاه اطلاعات بالینی UptoDate از طریق آدرس www.utdo.ir مجددا برقرار گردید.
دسترسی به پایگاه اطلاعات بالینی UptoDate