۱۴۰۰ يکشنبه ۲۲ فروردين
وبینار آموزشی نرم افزار رفرنس نویسی Endnote
۱۳۹۹ دوشنبه ۲۸ مهر
وبینار آموزشی نرم افزار رفرنس نویسی Endnote
وبینار آموزشی نرم افزار رفرنس نویسی Endnote
دریافت گواهی
۱۳۹۹ يکشنبه ۳۰ شهريور
دریافت گواهی
دریافت گواهی
کارگاه های مجازی کتابخانه مرکزی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۵ مرداد
کارگاه های مجازی کتابخانه مرکزی
کارگاه های مجازی کتابخانه مرکزی
دسترسی به منابع کتابخانه مجازی
۱۳۹۹ سه شنبه ۲۷ خرداد
دسترسی به منابع کتابخانه مجازی
دسترسی به منابع کتابخانه مجازی
پایگاه های اطلاعاتی EBSCOhost
۱۳۹۹ چهارشنبه ۷ خرداد
پایگاه های اطلاعاتی EBSCOhost
پایگاه های اطلاعاتی EBSCOhost
دسترسی به نسخه جدید بانک اطلاعاتی پابمد
۱۳۹۹ سه شنبه ۶ خرداد
دسترسی به نسخه جدید بانک اطلاعاتی پابمد
دسترسی به نسخه جدید بانک اطلاعاتی پابمد
پایگاه تحقیقات ویروس کرونا در پروکوئست
۱۳۹۹ دوشنبه ۲۹ ارديبهشت
پایگاه تحقیقات ویروس کرونا در پروکوئست
پایگاه تحقیقات ویروس کرونا در پروکوئست
منابع رایگان بیماری کووید 19
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۴ ارديبهشت
منابع رایگان بیماری کووید 19
منابع رایگان بیماری کووید 19
دسترسی رایگان به تحقیقات کووید 19 در وب آو ساینس
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۰ ارديبهشت
دسترسی رایگان به تحقیقات کووید 19 در وب آو ساینس
دسترسی رایگان به تحقیقات کووید 19 در وب آو ساینس
دسترسی رایگان به تحقیقات کووید 19 در اسکوپوس
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۰ ارديبهشت
دسترسی رایگان به تحقیقات کووید 19 در اسکوپوس
دسترسی رایگان به تحقیقات کووید 19 در اسکوپوس