۱۳۹۸ يکشنبه ۴ اسفند
برگزاری نمایشگاه کتاب در محل کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۱ مهر
برگزاری نمایشگاه کتاب در محل کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
برگزاری نمایشگاه کتاب در محل کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
عدم دسترسی به پایگاه اطلاعاتی Up To Date
۱۳۹۷ يکشنبه ۱۱ شهريور
عدم دسترسی به پایگاه اطلاعاتی Up To Date
عدم دسترسی به پایگاه اطلاعاتی Up To Date
دسترسی به 50عنوان کتاب مرجع بالینی نسخه 2019 میلادی ناشر Clinical Key
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۷ تير
دسترسی به 50عنوان کتاب مرجع بالینی نسخه 2019 میلادی ناشر Clinical Key
دسترسی به 50عنوان کتاب مرجع بالینی نسخه 2019 میلادی ناشر Clinical Key
برقراری دسترسی به مجموعه Ovid و مجله New England Journal Med
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۷ تير
برقراری دسترسی به مجموعه Ovid و مجله New England Journal Med
برقراری دسترسی به مجموعه Ovid و مجله New England Journal Med
تغییر کانکشن VPN جهت اتصال به منابع اشتراکی دانشگاه
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲ خرداد
تغییر کانکشن VPN جهت اتصال به منابع اشتراکی دانشگاه
تغییر کانکشن VPN جهت اتصال به منابع اشتراکی دانشگاه
کارگاه آموزشی آشنایی با منابع الکترونیکی ناشر Elsevier، با حضور نماینده این ناشر برگزار شد.
۱۳۹۷ شنبه ۲۹ ارديبهشت
کارگاه آموزشی آشنایی با منابع الکترونیکی ناشر Elsevier، با حضور نماینده این ناشر برگزار شد.
کارگاه آموزشی آشنایی با منابع الکترونیکی ناشر Elsevier، با حضور نماینده این ناشر  برگزار شد.
برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با منابع الکترونیکی ناشر Elsevier
۱۳۹۷ شنبه ۲۲ ارديبهشت
برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با منابع الکترونیکی ناشر Elsevier
برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با منابع الکترونیکی ناشر Elsevier
سامانه های وزارت بهداشت (نوپا)
۱۳۹۷ چهارشنبه ۵ ارديبهشت
سامانه های وزارت بهداشت (نوپا)
سامانه های وزارت بهداشت (نوپا)
سامانه علم سنجی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
۱۳۹۶ شنبه ۲۶ اسفند
سامانه علم سنجی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
سامانه علم سنجی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
دسترسی آزمایشی (Trial) آن دانشگاه به بخش جديد منابع آموزش دانشجويی مجموعه Clinical Key Medical Educa...
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۲ اسفند
دسترسی آزمایشی (Trial) آن دانشگاه به بخش جديد منابع آموزش دانشجويی مجموعه Clinical Key Medical Education
دسترسی آزمایشی (Trial) آن دانشگاه به بخش جديد منابع آموزش دانشجويی مجموعه Clinical Key Medical Education