۱۳۹۸ يکشنبه ۴ اسفند
سامانه منبع یاب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی رونمایی شد
۱۳۹۶ سه شنبه ۱۴ آذر
سامانه منبع یاب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی رونمایی شد
سامانه منبع یاب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی رونمایی شد
کارگاه آموزشی جستجو منابع االکترونیک
۱۳۹۶ سه شنبه ۱۴ آذر
کارگاه آموزشی جستجو منابع االکترونیک
کارگاه آموزشی جستجو منابع االکترونیک
دسترسی آزمایشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به مجموعه DynaMed Plus
۱۳۹۶ دوشنبه ۱۳ آذر
دسترسی آزمایشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به مجموعه DynaMed Plus
دسترسی آزمایشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به مجموعه DynaMed Plus
دسترسی آزمایشی به پایگاه اطلاعاتی nature
۱۳۹۶ دوشنبه ۱۳ آذر
دسترسی آزمایشی به پایگاه اطلاعاتی nature
دسترسی آزمایشی به پایگاه اطلاعاتی nature
دسترسی آزمایشی دانشگاه علوم پزشکی کشور به مجموعه مجلات دندانپزشکی ناشرEBSCO
۱۳۹۶ يکشنبه ۱۲ آذر
دسترسی آزمایشی دانشگاه علوم پزشکی کشور به مجموعه مجلات دندانپزشکی ناشرEBSCO
دسترسی آزمایشی دانشگاه علوم پزشکی کشور به مجموعه مجلات دندانپزشکی ناشرEBSCO
دسترسی به بانک اطلاعاتی UpToDate
۱۳۹۶ يکشنبه ۱۲ آذر
دسترسی به بانک اطلاعاتی UpToDate
دسترسی به بانک اطلاعاتی UpToDate