۱۴۰۰ يکشنبه ۲۲ فروردين
برگزاری کارگاه یکسان سازی مستندات گزارش های پایش کتابخانه
۱۳۹۸ سه شنبه ۸ بهمن
برگزاری کارگاه یکسان سازی مستندات گزارش های پایش کتابخانه
برگزاری کارگاه یکسان سازی مستندات گزارش های پایش کتابخانه
فهرست مجلات خارج شده علوم پزشکی کشور از بانک های اطلاعاتی Pubmed , Scopus‎
۱۳۹۸ سه شنبه ۱ بهمن
فهرست مجلات خارج شده علوم پزشکی کشور از بانک های اطلاعاتی Pubmed , Scopus‎
فهرست مجلات خارج شده علوم پزشکی کشور از بانک های اطلاعاتی Pubmed , Scopus‎
برگزاری کارگاه آموزشی شناخت سرقت علمی و راهکارهای پیشگیری از آن
۱۳۹۸ دوشنبه ۱۶ دي
برگزاری کارگاه آموزشی
برگزاری کارگاه آموزشی شناخت سرقت علمی و راهکارهای پیشگیری از آن
برگزاری کارگاه آموزشی نحوه ایجاد پروفایل در سامانه های معتبر جهت افزایش رؤیت پذیری علمی
۱۳۹۸ يکشنبه ۸ دي
برگزاری کارگاه آموزشی
برگزاری کارگاه آموزشی نحوه ایجاد پروفایل در سامانه های معتبر جهت افزایش رؤیت پذیری علمی
راه اندازی بخش مشاوره اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی
۱۳۹۸ سه شنبه ۳ دي
راه اندازی بخش مشاوره اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی
راه اندازی بخش مشاوره اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی
راهنمای تحویل CD پایان نامه به کتابخانه مرکزی
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ آذر
راهنمای تحویل CD پایان نامه به کتابخانه مرکزی
راهنمای تحویل CD پایان نامه به کتابخانه مرکزی
دسترسی به پایگاه اطلاعاتی Pubmed
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ آذر
دسترسی به پایگاه اطلاعاتی Pubmed
دسترسی به پایگاه اطلاعاتی Pubmed
اعلام تاریخ برگزاری سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران
۱۳۹۸ سه شنبه ۹ مهر
سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران ۲۶ فروردین تا ۵ اردیبهشت ۹۹ برگزار می شود
اعلام تاریخ برگزاری سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران
کارگاه جستجو پیشرفته در پایگاه Scopus و بانک اطلاعاتی Science Direct
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۷ شهريور
برگزاری کارگاه
کارگاه جستجو پیشرفته در پایگاه Scopus و بانک اطلاعاتی Science Direct
کارگاه جستجو پیشرفته در پایگاه های اطلاعاتی Web of Science و سامانه نوپا
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور
برگزاری کارگاه آموزشی
کارگاه جستجو پیشرفته در پایگاه های اطلاعاتی Web of Science و سامانه نوپا