۱۳۹۹ يکشنبه ۱۷ فروردين

ساعت کار کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه

کتابخانه مرکزی دانشگاه از شنبه تا چهار شنبه به جز ایام تعطیل از ساعت ۷:۳۰ صبح لغایت ۱۸ عصر و روزهای پنجشنبه از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۲  می باشد.