۱۴۰۰ يکشنبه ۲۲ فروردين

عکس

نام و نام خانوادگی

آدرس ایمیل

واحد 

سمت

تلفن داخلی

شرح وظایف

 لیلا نامدار

کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

namdar@kmu.ac.ir

میز امانت

کارشناس کتابدار 

379

حسین طحانی

کاردانی مدیریت دولتی

h.tahani@kmu.ac.ir

میز امانت

کتابدار

379

محمد قاسم‌پور

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی 

 

mohghasempour@gmail.com

09369085813

مشاوره اطلاع رسانی و سایت 

کارشناس کتابدار

379

هدیه یزدان شناس

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

vlib@kmu.ac.ir

09357621001

مشاوره اطلاع رسانی و سایت 

کارشناس کتابدار 

393

نجمه ناظری

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

sci@kmu.ac.ir

گروه علم سنجی و پایش 

کارشناس کتابدار

382


عذرا میلادی

کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

a.miladilari1355@gmail.com

خدمات فنی 

کارشناس کتابدار 

383

 مهدیه کلانتری

کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

mkalantari@kmu.ac.ir

خدمات فنی 

کارشناس

کتابدار 

383

 ربابه دهقان

کارشناسی ادبیات فارسی

centrallibrarykmu@gmail.com

سمعی و بصری

پایان نامه 

کارشناس کتابدار 

389

 نجمه معاذاللهی

کارشناسی کتابداری پزشکی 

centrallibrarykmu@gmail.com

سمعی و بصری

پایان نامه 

کارشناس کتابدار 

389

مژده مشایخی

کارشناسی ادبیات فارسی

m.mojdeh1000@gmail.com

سفارشات و تهیه منابع علمی(کتب و مقالات)

کارشناس کتابدار

393

فائزه شهرکی

کارشناسی کتابداری پزشکی

libdelivery@kmu.ac.ir

09038328105

سفارشات و تهیه منابع علمی(کتب و مقالات)

کارشناس کتابدار

380