۱۳۹۸ يکشنبه ۲۸ مهر
عکس

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

واحد 

سمت

تلفن داخلی

 خانم لیلا نامدار

کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی 

سفارشات 

کتابدار 

380

خانم مژده مشایخی

کارشناسی ادبیات

امانت 

کتابدار

379

نجمه ناظری

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی واحد علم سنجی

امانت 

کتابدار

379


خانم عذرا میلادی

کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

خدمات فنی 

کتابدار 

383

 خانم مهدیه کلانتری

کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی 

خدمات فنی 

کتابدار 

383

 خانم هدیه یزدان شناس

کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی 

خدمات فنی 

کتابدار 

383

 خانم ربابه دهقان

کارشناسی ادبیات 

سمعی و بصری 

کتابدار 

389

 
خانم نجمه معاذاللهی

کارشناسی کتابداری پزشکی 

پایان نامه ها 

کتابدار 

389

آقای حسین تهانی فوق دیپلم نگهبانی نگهبان 384