۱۳۹۸ دوشنبه ۴ شهريور
عکس

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

واحد 

سمت

تلفن داخلی

 خانم لیلا نامدار

فوق لیسانس کتابداری و اطلاع رسانی 

سفارشات 

کتابدار 

380

خانم مژده مشایخی

لیسانس ادبیات

امانت 

کتابدار

379

خانم عفت ایرانمنش 

لیسانس علوم تربیتی

امانت 

کتابدار

379


خانم عذرا میلادی

فوق لیسانس کتابداری و اطلاع رسانی

خدمات فنی 

کتابدار 

383

 خانم مهدیه کلانتری

فوق لیسانس کتابداری و اطلاع رسانی 

خدمات فنی 

کتابدار 

383

 خانم هدیه یزدان شناس

فوق لیسانس کتابداری و اطلاع رسانی 

خدمات فنی 

کتابدار 

383

 خانم ربابه دهقان

لیسانس ادبیات 

سمعی و بصری 

کتابدار 

389

 
خانم نجمه معاذاللهی

لیسانس کتابداری پزشکی 

پایان نامه ها 

کتابدار 

389

آقای حسین تهانی دیپلم نگهبانی نگهبان 384