۱۳۹۹ يکشنبه ۱۷ فروردين
عکس

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

واحد 

سمت

تلفن داخلی

شرح وظایف

 لیلا نامدار

کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی 

سفارشات 

کتابدار 

380

مژده مشایخی

کارشناسی ادبیات

امانت 

کتابدار

379

نجمه ناظری

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی 

علم سنجی 

کتابدار

382


عذرا میلادی

کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

خدمات فنی 

کتابدار 

383

 مهدیه کلانتری

کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی 

خدمات فنی 

کتابدار 

383

 هدیه یزدان شناس

کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی 

خدمات فنی 

کتابدار 

383

 ربابه دهقان

کارشناسی ادبیات 

سمعی و بصری 

کتابدار 

389

 نجمه معاذاللهی

کارشناسی کتابداری پزشکی 

پایان نامه ها 

کتابدار 

389

حسین طحانی فوق دیپلم امانت کتابدار 384