۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ شنبه ۲۴ فروردين   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ شنبه ۲۴ فروردين   

 

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اقدام به برگزاری نمایشگاه کتب خریداری شده مورد نیاز گروه های آموزشی از نمایشگاه بین المللی تهران اردیبهشت 1397، از تاریخ سه شنبه 97/7/10لغایت دوشنبه 97/7/16 از ساعت 7:30 لغایت 17:30 در محل کتابخانه مرکزی واقع در دانشکده پزشکی نمود که مورد بازدید و استقبال اعضا هیات علمی و دانشجویان و کارشناسان دانشگاه قرار گرفت.