۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ شنبه ۲۰ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ سه شنبه ۸ تير   

 

 

خدمات فنی:
بخش خدمات فنی در جهت دسترسی سریع و آسان مراجعین به کتاب های چاپی وظیفه فهرست نویسی و رده بندی کتاب های فارسی و لاتین را به عهده دارد. کلیه کتاب هایی که وارد کتابخانه می شوند در بخش خدمات فنی آماده استفاده و ورود به مخزن می گردند. با راه اندازی کتابخانه مجازی دانشگاه، این بخش وظیفه دانلود کتب الکترونیکی مورد نیاز مراجعین را نیز به عهده دارد به طور کلی وظایف بخش خدمات فنی را می توان این گونه بر شمرد:
1- جستجو و دانلود کتابهای الکترونیکی مورد نیاز گروه ها  و بخش های مختلف دانشگاه علوم پزشکی
2- ویرایش عناوین کتاب های دانلود شده و آماده سازی فایل اکسل منابع الکترونیکی جهت ورود به نرم افزار کتابخانه مجازی
3- فهرست نویسی و رده بندی کتاب های فارسی و لاتین چاپی خریداری و اهدایی بر اساس رده بندی پزشکی (NLM) و کتاب های غیر پزشکی بر اساس رده بندی کنگره (LC) همچنین استفاده از پایگاه های اطلاعاتی کتابخانه ملی پزشکی آمریکا، کتابخانه کنگره و کتابخانه ملی ایران
4- ورود اطلاعات کتاب های رده بندی شده به نرم افزار پارس آذرخش
5- آماده سازی کتاب های وارد شده به نرم افزار ( مهر زدن، برچسب و بارکد)
6- وجین دوره ای منابع، تهیه لیست وجین
7- صحافی و ترمیم کتاب های مستعمل
8- همکاری با بخش های دیگر کتابخانه ( چیدن کتاب های برگشتی از امانت و ...)
9- تهیه آمار و گزارش های درخواستی مربوط به کتاب های فارسی و لاتین

 

عکس

نام و نام خانوادگی

آدرس ایمیل

مسئولیت 

سمت

تلفن داخلی

شرح وظایف


عذرا میلادی

کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

a.miladilari1355@gmail.com

خدمات فنی 

کارشناس کتابدار 

669

 مهدیه کلانتری

کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

mkalantari@kmu.ac.ir

خدمات فنی 

کارشناس

کتابدار 

669