۱۴۰۰ يکشنبه ۲۲ فروردين

 مجموعه کتابخانه مجازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

کتاب‌های الکترونیک

جدیدترین ایبوک‌های پزشکی، ایبوک‌های هسته برای گروه‌های مختلف و ایبوک‌های مورد نیاز برای آزمون ارتقاء به همراه امکان پیش نمایش 20صفحه‌ای از ایبوک و امکان دانلود فایل PDF آن‌ها برای کاربران فراهم می‌باشد.

 

کتاب‌های چاپی مخزن کتابخانه‌ها

دسترسی به اطلاعات کتابشناختی کلیه کتابهای چاپی موجود در مخزن کتابخانه‌ها به همراه نام مرکز وجود دارد. شایان ذکر است این منابع فاقد فایل PDF می‌باشند و برای استفاده از این منابع مراجعه حضوری و امانت آن‌ها الزامی است.

 

پایان‌نامه‌ها

اطلاعات کتابشناختی کلیه پایان‌نامه‌های دانشگاه، به همراه ایجاد امکان فوق العاده Preview Show برای مراجعین کتابخانه مجازی ایجاد شده است. نمایش پیش‌نمایش به کاربر امکان دیدن کل پایان‌نامه، بزرگ‌نمایی، تورق و زوم پایان‌نامه را فراهم کرده است.

 

مقالات

برای سهولت استفاده مراجعین، کلیه مقالات موجود در پایگاه‌های PubMed و Scopus اعضای هیأت علمی دانشگاه در قسمت مقالات گردآوری شده است.

 

کارگاه و وبینارهای آموزشی

فیلم آموزشی کلیه کارگاه‌ها و وبینارهای آموزشی که توسط کتابخانه مرکزی برگزار می‌گردد در این قسمت گردآوری شده است و کاربران امکان مشاهده فیلم را دارند.

 

همچنین مراجعین محترم برای دسترسی به مواردی مانند فیلم‌های آموزشی، مجلات دانشگاه و ... به قسمت "بیشتر" مراجعه فرمایند.

 

آمار منابع کتابخانه مجازی

 

کتاب الکترونیک

مقاله

پایان‌نامه

منابع چاپی

وبینار و کارگاه

6114

8144

8014

70089

17