۱۴۰۰ يکشنبه ۲۲ فروردين

Skip Navigation Links.
Collapse درباره کتابخانهدرباره کتابخانه
معرفی کتابخانه
ریاست کتابخانه
پرسنل کتابخانه
Collapse بخش‌های کتابخانهبخش‌های کتابخانه
ریاست کتابخانه
امانت
مخزن و مرجع
سفارشات
خدمات فنی
پایان‌نامه و سمعی‌بصری
علم‌سنجی
مشاوره اطلاع‌رسانی و سایت
نمایشگاه تالیفات هیأت علمی دانشگاه
سالن مطالعه
ساعت کار کتابخانه
مقررات عضویت کتابخانه
مقررات امانت
کتابخانه‌های دانشگاه
گالری و تور کتابخانه
Collapse گزارش عملکرد سالیانه کتابخانهگزارش عملکرد سالیانه کتابخانه
گزارش سه ماهه چهارم99
گزارش سه ماهه سوم 99
گزارش سه ماهه دوم 99
گزارش سه ماهه اول 99
گزارش سالانه 98
گزارش سه ماهه چهارم 97
گزارش سه ماهه سوم 97
گزارش سه ماهه دوم 97
گزارش سه ماهه اول 97
فرآیند کاری کتابخانه
شناسه استاندارد بین المللی کتابخانه
Collapse کتابخانه مجازیکتابخانه مجازی
درباره کتابخانه مجازی
مجموعه‌های کتابخانه مجازی
فیلم‌های آموزشی
Collapse جستجو در کتابخانه‌هاجستجو در کتابخانه‌ها
جستجو در منابع چاپی کتابخانه
جستجو در کتابخانه مجازی
Collapse فرآیندهای کتابخانهفرآیندهای کتابخانه
امانت کتاب
بازگشت و تمدید کتاب
تحویل پایان نامه
فرآیند کاری گروه علم‌سنجی و پایش
ورود مدرک به کتابخانه مجازی
فهرستنویسی
تهیه و آماده‌سازی CD
امانت منابع دیداری و شنیداری
سفارش منابع
برگزاری کارگاه
سامانه فرابر
تخصیص بودجه
تأمین بودجه
Collapse کارگاه‌ و وبینارکارگاه‌ و وبینار
Collapse نظرسنجی وبینارهای آموزشینظرسنجی وبینارهای آموزشی
نتایج نظرسنجی وبینارهای 99
ثبت‌نام وبینارهای آموزشی
سال 99
سال 98
سال 97
سال 96
سال 95
Collapse انتشارات و نمایشگاهانتشارات و نمایشگاه
تازه های کتابخانه
پورتال مجلات دانشگاه
مجلات ایندکس شده دانشگاه
کتب نمایشگاه بین المللی تهران
نمایشگاه کتب خریداری شده
راهنمای منابع آموزشی
فصلنامه کتابچه
Collapse آیین‌نامه‌ و فرم‌آیین‌نامه‌ و فرم‌
فرم درخواست مقاله
فرم درخواست کتاب
آیین‌نامه نگارش پایان‌نامه
آیین‌نامه وجین کتابخانه‌های دانشگاه
سوالات متداول
ارتباط با ما