۱۳۹۹ يکشنبه ۱۷ فروردين

Skip Navigation Links.
Collapse درباره کتابخانهدرباره کتابخانه
معرفی کتابخانه
ریاست کتابخانه
پرسنل کتابخانه
بخش های کتابخانه
Collapse گزارش عملکرد سالیانه کتابخانهگزارش عملکرد سالیانه کتابخانه
گزارش سالانه 98
گزارش سه ماهه چهارم 97
گزارش سه ماهه سوم سال 97
گزارش سه ماه دوم سال 97
گزارش سه ماه اول سال 97
فرآیند کاری کتابخانه
Collapse کتابخانه های دانشگاهکتابخانه های دانشگاه
عناوین کتابخانه های دانشگاه
تورهای کتابخانه
ساعت کار کتابخانه
مقررات عضویت کتابخانه مرکزی
مقررات امانت
شناسه استاندارد بین المللی کتابخانه
Collapse انتشارات و نمایشگاهانتشارات و نمایشگاه
فصلنامه کتابچه
تازه های کتابخانه
راهنمای منابع آموزشی
مجلات ایندکس شده دانشگاه
پورتال مجلات دانشگاه
کتب نمایشگاه بین المللی تهران
نمایشگاه کتب خریداری شده
Collapse کارگاه های آموزشیکارگاه های آموزشی
سال 98
سال 97
سال 96
سال 95
کتابخانه دیجیتال
Collapse فرآیندهای کتابخانهفرآیندهای کتابخانه
عضویت در کتابخانه
امانت کتاب
بازگشت و تمدید کتاب
امانت منابع دیداری و شنیداری
سفارش منابع
تحویل پایان نامه
Collapse آیین نامه ها و فرم هاآیین نامه ها و فرم ها
درخواست مقاله
آیین نامه نگارش پایان نامه
آیین نامه وجین کتابخانه های دانشگاه
سوالات متداول
ارتباط با ما