۱۳۹۸ دوشنبه ۴ شهريور
اختلال در سامانه SCOPUS و Clinical key
۱۳۹۸ شنبه ۱۲ مرداد
اختلال در سامانه SCOPUS
اختلال در سامانه SCOPUS و Clinical key
تعطیلی شیفت عصر کتابخانه مرکزی
۱۳۹۸ شنبه ۱۲ مرداد
تعطیلی شیفت عصر کتابخانه مرکزی
تعطیلی شیفت عصر کتابخانه مرکزی
جديدترين مقادير شاخص تأثير (Impact Factor)
۱۳۹۸ سه شنبه ۴ تير
جديدترين مقادير شاخص تأثير (Impact Factor) مجلات مجموعه Web of Science از سوی موسسه Clarivate Analytics منتشر شده است.
جديدترين مقادير شاخص تأثير (Impact Factor)
برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار رفرنس نویسی زوترو Zotero جهت کتابداران دانشگاه
۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۵ اسفند
برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار رفرنس نویسی زوترو Zotero جهت کتابداران دانشگاه
برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار رفرنس نویسی زوترو Zotero  جهت کتابداران دانشگاه
برگزاری کارگاه مندلی در کتابخانه مرکزی
۱۳۹۷ يکشنبه ۱۲ اسفند
برگزاری کارگاه مندلی در کتابخانه مرکزی
برگزاری کارگاه مندلی در کتابخانه مرکزی
برگزاری کارگاه ویژه کتابداران
۱۳۹۷ شنبه ۱۱ اسفند
برگزاری کارگاه ویژه کتابداران
برگزاری کارگاه ویژه کتابداران
برگزاری جلسه قصه گویی برای کودکان بستری در بیمارستان افضلی پور
۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۷ بهمن
برگزاری جلسه قصه گویی برای کودکان بستری در بیمارستان افضلی پور
برگزاری جلسه قصه گویی برای کودکان بستری در بیمارستان افضلی پور
قابل توجه کلیه مراجعین کتابخانه مرکزی
۱۳۹۷ سه شنبه ۱۸ دي
قابل توجه کلیه مراجعین کتابخانه مرکزی
قابل توجه کلیه مراجعین کتابخانه مرکزی
تغییر آدرس اینترنتی سایت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
۱۳۹۷ چهارشنبه ۵ دي
تغییر آدرس اینترنتی سایت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد به centlib.kmu.ac.ir
تغییر آدرس اینترنتی سایت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
زمان برگزاری سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران- اردیبهشت 98
۱۳۹۷ چهارشنبه ۵ دي
زمان برگزاری سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
زمان برگزاری سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران- اردیبهشت 98