۱۴۰۰ يکشنبه ۲۲ فروردين

تایید پروپوزال دانشجویان متقاضی

با توجه به شرایط موجود و جهت تسریع در روند کار،  دانشجویان عزیز می‌توانند فایل تکمیل شده مربوط به پروپوزال خود را از طریق پست‌های الکترونیکی ذیل برای واحد پایان‌نامه کتابخانه مرکزی ارسال نموده تا در اسرع وقت جهت ارسال تاییدیه آن اقدام مقتضی صورت گیرد.

Centrallibrarykmu@gmail.com

library@kmu.ac.ir

تلفن بخش پایان‌نامه‌ها 33257660 الی 64 داخلی 389