۱۴۰۰ يکشنبه ۲۲ فروردين

        

آدرس

 کرمــان - انتهاي بلوار 22 بهمن - مجتمع دانشگاهي باهنر - دانشكده پزشكي افضلي پور  - كتابخانه مركزي و مركزاسناد

تلفن

034-33257667

 034-33257660-64

 

فاکس

034-33257667

ایمیل

- جهت ارتباط اعضای هیئت علمی،دانشجویان و کتابخانه های همکار         library@kmu.ac.ir

 

- جهت سفارش مقالات و کتاب                                                 libdelivery@kmu.ac.ir

 

- جهت امور اداری                                             centlib@kmu.ac.ir , digilib@kmu.ac.ir

 

- جهت ارتباط با مسئول کتابخانه دیجیتال                                mohghasempour@gmail.com

 حساب تلگرام   https://t.me/kmulibrary