۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ دوشنبه ۱ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ سه شنبه ۲۶ فروردين   

ردیف

عنوان کارگاه آموزشی

زمان و مکان برگزاری

نام مدرس

محتوای آموزشی

شرکت کنندگان

1

کارگاه آموزشی پایگاه اطلاعاتی  Clinical key

 سه شنبه 98/2/3 از ساعت 8 صبح الی 11 ظهر – سایت کامپیوتر بیمارستان پیامبر اعظم

دکتر پیام خزائلی- لیلا نامدار

 

 

2

کارگاه آموزشی پایگاه اطلاعاتی  Clinical key

 دوشنبه 98/2/16  از ساعت 8 صبح الی 11 ظهر – سایت کامپیوتر معاونت درمان

لیلا نامدار

 

 

3

کارگاه آموزشی جستجوی پیشرفته پایگاه اطلاعاتی web of science

 دوشنبه 25 /98/6 از ساعت 8 صبح الی 12 ظهر  -  دانشکده پزشکی-ساختمان سینا سایت کامپیوتر کتابخانه مرکزی

 

دکتر مریم اخوتی

4

کارگاه آموزشی سامانه های نوپا

 دوشنبه 98/6/25 از ساعت 12:30 ظهر الی 15 عصر-  دانشکده پزشکی-ساختمان سینا -سایت کامپیوتر کتابخانه مرکزی

دکتر پیام خزائلی

5

  کارگاه آموزشی جستجوی پیشرفته پایگاه  اطلاعاتیScopus

 سه شنبه 98/6/26 از ساعت 8 صبح الی 12 ظهر- دانشکده پزشکی-ساختمان سینا- سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه

دکتر علی سادات موسوی

6

کارگاه آموزشی جستجوی پیشرفته بانک های اطلاعاتی Science Direct

 سه شنبه 98/6/26 از ساعت 12ظهر الی 15 عصر  -  دانشکده پزشکی-ساختمان سینا- سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه

لیلا نامدار

7

  کارگاه آشنایی با  پایگاه های اطلاعاتی ویژه دستیاران جدید الورود دانشگاه

 

 پنجشنبه 98/6/28 از ساعت 13 ظهر  الی 14 عصر   - سالن کنفرانس مرکز رشد دانشگاه

 

لیلا نامدار

 

 
8

 کارگاه نحوه ایجاد پروفایل در معروفترین سامانه های پژوهشی : ResearchGate , Publons , Google Scholar , Scopus ID , ORCID و ...

چهارشنبه 98/10/11 دکتر مهدیه خزانه ها
9

کارگاه شناخت سرقت علمی و راهکارهای پیشگیری از آن

سه شنبه 98/10/24 دکتر محمدرضا چشم یزدان
10 یکسان سازی مستندات گزارش های پایش کتابخانه یکشنبه 98/11/13 نجمه ناظری
11 آشنایی با UpToDate(مجازی) دوشنبه 98/12/19 دکتر رقیه ارشاد سرابی
12 آشنایی با AnatomyTV(مجازی) سه شنبه 98/12/20 هدیه یزدان شناس
13 آشنایی با Clinical Key(مجازی) چهارشنبه 98/12/21 دکتر مهدیه خزانه ها