۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ سه شنبه ۱۲ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ سه شنبه ۱۵ مرداد   

 

 

برنامه زمانبندی کارگاههای آموزشی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمان سال 1397

 

ردیف

عنوان کارگاه آموزشی

زمان و مکان برگزاری

1

کارگاه آموزشی پیشرفته  نرم افزار های مدیریت   منابع  References  EndNote

چهارشنبه 26 /2/97از ساعت 8 صبح الی 12 ظهر  - سایت کامپیوتر معاونت تحقیقات و فنآوری

2

کارگاه آموزشی آشنایی با منابع الکترونیکی ناشر Elsevier  (پایگاه  های Mendeley, Scopus, Science Direct, Clinical Key)

چهارشنبه 26/2/97 از ساعت 10 صبح الی 13ظهر -  دانشکده پزشکی-ساختمان سینا -سایت کامپیوتر کتابخانه مرکزی

3

گارکاه آموزشی نرم افزار کتابخانه پارس آذرخش

دوشنبه 31/2/97و سه شنبه 1/3/97 از ساعت 8 صبح الی 13 ظهر- دانشکده پزشکی-ساختمان سینا- سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه

4

آشنایی با شاخص های علم سنجی

دوشنبه 19/6/1397 از ساعت 8 صبح الی 12ظهر  - سایت کامپیوتر معاونت تحقیقات و  فنآوری

5

ارسال مقاله برای مجلات خارجی

سه شنبه 20/6/1397 از ساعت  صبح 9 الی 13 ظهر  - سایت کامپیوتر معاونت تحقیقات و فنآوری

6

کارگاه آشنایی پایگاه های اطلاعاتی ویژه دستیاران جدید الورود دانشگاه

دوشنبه 26/6/97 از ساعت 9 صبح  الی 12ظهر   - سالن کنفرانس مرکز رشد دانشگاه

7

کارگاه آموزشی نرم افزار مندلی Mendeley

شنبه 11/12/97 ساعت 8 صبح الی 12 ظهر- دانشکده پزشکی-ساختمان سینا- سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه

8

کارگاه آموزشی زوتروZotero

چهارشنبه 15/12/97 ساعت 8 صبح الی 13 ظهر- دانشکده پزشکی-ساختمان سینا- سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه

9

کارگاه آموزشی جستجواطلاعات علمی -سرچ استراتژی

شنبه 18/12/97 ساعت 8 صبح الی 13 ظهر- پدانشکده زشکی-ساختمان سینا- سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه

10

کارگاه آموزشی اخلاق نشر

چهارشنبه 22/12/97 ساعت10صبح الی 11:30 ظهر- دانشکده پزشکی-ساختمان سینا- سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه

11

کارگاه آموزشی اخلاق پژوهش

چهارشنبه 22/12/97 ساعت 12 صبح الی 13:30 ظهر- دانشکده پزشکی-ساختمان سینا- سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه

12

کارگاه آموزشی مطالعات سیستماتیک ریویو

شنبه 25/12/96 و یکشنبه 26/12/96 ساعت 8 صبح الی 13 ظهر- دانشکده پزشکی-ساختمان سینا- سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه