۱۴۰۱ دوشنبه ۲ خرداد

تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ دوشنبه ۱۳ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ شنبه ۱۵ آذر   

 

قابل توجه کاربران محترم سایت کتابخانه الکترونیک دانشگاه :

جهت مشاهده منابع مورد اشتراک دانشگاه شامل Databases, E-Journals,E-Books, Atlases & CME's,Evidence-Based    Resources ,Multimedia (Movies, Images, Slides),Local Resources,Free Medical  از سایت منبع یاب لینک منابع اطلاعاتی وارد شوید.                                             

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه

 

 

 

Database

 

URL Address Name Of Electronic Resource/Company Name  Logo
rsf.research.ac.ir جستجو و بازیابی منابع اطلاعاتی پزشکی

www.embase.com

Embase

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

PubMed

http://ovidsp.tx.ovid.com/sp-3.31.1a/ovidweb.cgi Medline (Ovid)

apps.webofknowledge.com

ISI Web Of Science/Thomson Reuters

www.scopus.com

Scopus/Elsevier

  UPToDate

https://scholar.google.com

Google Scholar

www.clinicalkey.com

Clinical key /Elsevier

https://www.cabdirect.org/globalhealth  GLOBAL HEALTH

jcr.incites.thomsonreuters.com

Journal Citation Reports 

esi.incites.thomsonreuters.com

(Essential Science Indicators (ESI

www.bmj.com

BMJ

www.reaxys.com

Reaxys

ulrichsweb.serialssolutions.com

Ulrich’s Web

http://ovidsp.ovid.com/autologin

Wolters Kluwer

http://rsf.research.ac.ir/2019

Clinical key /Elsevier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-Journals

URL Address Name Of Electronic Resource/Company Name

Logo

www.sciencedirect.com Science Direct/Elsevier

http://www.springer.com/gp/products/journals Springer/springer

onlinelibrary.wiley.com/browse/publications?type=journal&activeLetter= Wiley/John Wiley& Sons

 

www.clinicalkey.com/#!/browse/journals Clinical key /Elsevier

search.proquest.com/publicationbrowse?accountid=34377 Proquest/Proquest

http://journals.sagepub.com SAGE Publications

www.bmj.com BMJ JOURNAL

http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/advanced?vid=0&sid=ea9466bb-c575-4f37-9154-494238a33be5%40sdc-v-sessmgr05 EBSCO Dentistry & Oral Sciences

https://www.nejm.org

 

NEJM Group

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-Books, Atlases & CME's

 

URL Address Name Of Electronic Resource/Company Name

Logo

jwww.clinicalkey.com/#!/browse/books     jjClinical key /Elsevier

onlinelibrary.wiley.com/browse/publications?type=book&activeLetter= Wiley/John Wiley& Son

www.sciencedirect.com/science/bookbshsrw Science Direct/Elsevier

www.anatomy.tv ANATOMY.TV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Multimedia (Movies, Images, Slides

URL Address

Name Of Electronic Resource/Company Name

Logo
www.clinicalkey.com/#!/browse/multimedia  Clinical key /Elsevier

www.clinicalkey.com/#!/browse/guidelines Clinical key /Elsevier

www.anatomy.tv ANATOMY.TV

http://ovidsp.tx.ovid.com/sp

(Ovid(Multimedia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drug Informations


URL Address

Name Of Electronic Resource/Company Name

Logo

www.clinicalkey.com/#!/browse/drugs Clinical key /Elsevier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Local Resources

URL Address Name Of Electronic Resource/Company Name

Logo

http://www.magiran.com/ کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی کشور

www.civilica.com/ ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور 

http://www.sid.ir/Fa/Journal/AdvancedSearch.aspx پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

https://irandoc.ac.ir پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

jcr.isc.gov.ir/main.aspx پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

https://www.medicalref.ir مرجع کنفرانسهای علوم پزشکی
thesis.research.ac.ir/faces/home.jspx بانک اطلاعاتی پایان نامه های علوم پزشکی کشور

blacklist.research.ac.ir فهرست مجلات نامعتبر وزارت بهداشت

isid.research.ac.ir سامانه علم سنجی اعضای هئیت علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

books.research.ac.ir سامانه مدیریت انتشارات و کتب دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

journals.research.ac.ir بانک اطلاعاتی نشریات علوم پزشکی کشور

http://news.research.ac.ir پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور

rsf.research.ac.ir جستجو و بازیابی منابع اطلاعاتی پزشکی

http://usid.research.ac.ir سامانه علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

http://ppc.research.ac.ir/ سامانه مشابهت یاب مقالات علوم پزشکی کشور

http://www.research.ac.ir سامانه های وزارت بهداشت (نوپا)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Free Medical Resources

URL Address

Name Of Electronic Resource/Company Name

Logo
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed Pubmed
https://www.biomedcentral.com/p/the-bmc-series-journals BioMedCentral
https://doaj.org Directory of Open Access Journals )(DOAJ
https://www.doabooks.org Directory of Open Access Books
http://www.freemedicaljournals.com Free Medical Journals
http://www.freebooks4doctors.com Free Books For Doctors
https://www.tripdatabase.com Trip Database
scholar.google.com Google Scholar
www.sid.ir/Fa/Journal/AdvancedSearch.aspx SID
https://irandoc.ac.ir IRANDOC
jcr.isc.gov.ir/main.aspx ISC
https://www.medicalref.ir مرجع کنفرانسهای علوم پزشکی
http://elmnet.ir/ ELMNET